CONTACT |   ПРИТИСНИ |  ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА |  ВЕСТИ
PHONES | GPRS |  ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ |  УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ | TERMS OF DELIVERY | ABOUT US
© 2015 Nav4All B.V. All rights reserved. | www.nav4all.com

NAV4ALL INSTALLATION
Nav4All Worldwide Mobile Phone Navigation and Tracking & Tracing Инсталирајте го Nav4all на вашиот мобилен телефон*

Вклучете го Bluetooth ГПС сензорот така што да може да биде автоматски поврзан со мобилниот телефон веднаш по инсталирањето на Nav4all.

Инсталирањето се врши во четири чекори:
Чекор 1:
Вклучете го ГПС сензорот.
Чекор 2:
Одете до http://www.nav4all.com/install преку вашиот веб пребарувач и следете ги инструкциите.
Чекор 3:
По симнувањето, Nav4all мора да се стартува. Следете ги изборите во инструкциите:
a) јазик на приказ
б) аудио јазик
в) ГПС сензор
Чекор 4:
Nav4all може да се најде во „Апликации“.
Совет: прочитајте во упатството за употреба на вашиот мобилен телефон за тоа, како да ја стартувате апликацијата Nav4all.
Ова се разликува од еден до друг мобилен.

* Во ова упатство се претпоставува дека знаете како се повикуваат веб страни. Прочитајте во упатството на вашиот мобилен или во прирачникот.